2 Comments
  1. Cathy nau an ngon ma noi chuyen cung thay vui vui..

  2. Nhìn gia v? toàn món thái, sao mà tìm dc gia v? này ? VN gi?

Leave a Reply